top of page

Kursus Diciptareka khas

 • Pembinaan Semangat Berpasukan

 • Pemikiran Strategik

 • Pembangunan Eksekutif

 • Pemulihan Perniagaan Dalam Kehidupan New Normal

 • Pemasaran

 • Pembangunan Kepimpinan

 • Motivasi

 • Perancangan Pengalihan

 • Pembangunan PKS - Mencapai Kejayaan Baru

  *Bagi syarikat-syarikat,
  kursus yang direka khas boleh diuruskan.*

bottom of page